Monday, 4 July 2011

Άλλη μία ευκαιρία ίσως πάει χαμένη...


Δεύτερη μικρή ανάσα αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα JESSICA σε δοκιμαζόμενους κλάδους της οικονομίας. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει συνολικά το ποσό των 258 εκατ. ευρώ για να το διαχειριστούν τραπεζικοί οργανισμοί -ορθότερα, οργανισμοί και συνεργασίες που έχουν τη δυνατότητα δανειοδότησης.
Η πρώτη «ανάσα» που δόθηκε από το εν λόγω πρόγραμμα αναφέρεται στο γνωστό τοις πάσι «ΕΣΠΑ» που δημιουργήθηκε το 2007 με χρονικό ορίζοντα έως και το 2013.
Σύμφωνα με τον τρέχοντα διαγωνισμό -με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος τη 17η Μάη- η Ελλάδα χωρίζεται σε δέκα περιφέρειες, η κάθε μία με δικό της προϋπολογισμό. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για τη διαχείριση των πόρων σε τρεις έως οκτώ περιφέρειες.
Η απορρόφηση των πόρων αυτών θα ακολουθήσει συγκεκριμένη στοχοθέτηση, ίδια για όλες τις περιφέρειες. Έως τις 31/12/2013 πρέπει να έχει διατεθεί το 50%, το 80% έως τις 31/12/2014 και το 100% έως τις 30/06/2015. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, θα υπάρξουν συνέπειες για τους διαχειριστές των πόρων.
Η περιφέρεια της Αττικής απολαμβάνει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό με 50 εκατ. ευρώ. Ειδικά για την Αττική, ο διαγωνισμός συγκεκριμενοποιεί ότι τα προς χρηματοδότηση έργα θα αφορούν την αναγέννηση αστικών περιοχών μέσω επενδύσεων που αποβλέπουν στη χωρική και κοινωνικό-οικονομική αναγέννησή τους, με επίκεντρο χώρους πρασίνου και την ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (σελ. 20 του διαγωνισμού).
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κανονισμό 1080 των Ευρωπαϊκών Ταμείων Στήριξης (EU Structural Funds Regulation), τα αστικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός συνολικού Σχεδίου Αστικής Αειφόρου Ανάπτυξης (Integrated Plans for Sustainable Urban Development). Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν αποδεκτούς οικονομικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίοι -λόγω των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης του προγράμματος- θα είναι, εν τέλει, εφάμιλλοι άλλων επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την αστική ανάπλαση ως ένα έργο ανάπτυξης ακινήτων, μέσω του οποίου προσδοκά να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έχει, όμως, και συγκεκριμένες απαιτήσεις, αφού περιμένει όχι μόνο να προκύψουν ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη από τα έργα και/ή τις δραστηριότητες της Ανάπλασης, αλλά και να υπάρξει συνολικό σχέδιο που θα ακολουθηθεί, π.χ. για την ανάπλαση της Αττικής, και, επομένως, των επιμέρους δήμων της. Οι μεμονωμένες προσπάθειες μη ανταποδοτικού χαρακτήρα που, μάλλον, αποτελούν τον κανόνα στη χώρα μας, δεν συνάδουν με τον τρόπο λειτουργίας και στοχοθέτησης της Ε.Ε.
Πώς, λοιπόν, θα αναπλαστούν χώροι πρασίνου, ενώ, παράλληλα, θα έχουν και ικανοποιητικούς δείκτες οικονομικής (και δευτερευόντως κοινωνικής) απόδοσης; Η σχέση των χώρων πρασίνου με την οικονομική απόδοση στην Ελλάδα είναι κάτι σαν το «άβατο» των γυναικών στο Άγιο Όρος. Απαγορευτική. Ίσως βρεθούν εξαιρέσεις στην ιστορία, αλλά ο κανόνας είναι κανόνας.
Στην Αττική υπάρχουν διάφορα συνολικά σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις παραπάνω προϋποθέσεις, και κυρίως στις απαιτήσεις των οικονομικών δεικτών. Ενδεικτικά, υπάρχει σχέδιο που αφορά α) στην ενέργεια (επιχορήγηση φωτοβολταϊκών μονάδων και άλλων «πράσινων» μορφών ενέργειας από το κράτος, δηλ. τους φορολογούμενους), και ένα άλλο β) που ασχολείται με τη διαχείριση των απορριμμάτων (με αντίστοιχο χορηγό), που λόγω της προβληματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ενδέχεται να μην προλάβει τη χρηματοδότηση. Ο μόνος, λοιπόν, τομέας που μένει για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της Ε.Ε. είναι η ενέργεια.
Για άλλη μια φορά, η ανάπλαση της Αττικής μπαίνει στο περιθώριο του ενδιαφέροντος. Για άλλη μία φορά ενδέχεται να χαθεί η ευκαιρία για την έναρξη της Ανάπλασης των πόλεών μας.
Εάν το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αντιμετωπιστεί ως έργο ανάπτυξης ακινήτων με συνολικό σχεδιασμό για την πόλη (κάνοντας ένα συνολικό πλάνο Ανάπλασης/Ανάπτυξης για την Αττική), αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε σημαντικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους αναπτυξιακούς/χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
Εάν αντιμετωπίσουμε, τώρα, την ανάπλαση των πόλεών μας ως έργο Ανάπτυξης Ακινήτων, θα μπορέσουμε στο μέλλον να προσελκύσουμε -ξένους και μη- επενδυτές.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 14/05/2011

No comments:

Post a Comment