Monday, 4 July 2011

Fast track στα ακίνητα αλλά με συγκεκριμένο όραμα


«Η φύση έχει θέσει όρια στις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων, όχι όμως και των Ελλήνων. Οι Έλληνες ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα υπόκεινται στους νόμους της φύσης.» (Βενιαμίν ο Λέσβιος, Στοιχεία της Μεταφυσικής, 1820).
Η παρουσίαση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής έγινε πριν από μερικές ημέρες. Από την παρουσίασή του, φάνηκε πως είναι ένα σχέδιο τολμηρό και αρκετά αισιόδοξο, σε σχέση με αυτά που έχουν γίνει από την κυβερνώσα παράταξη, εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με τις υποθέσεις εργασίας στις οποίες στηρίζεται.
Παρ' όλα αυτά, αν και απλά διασαφηνίζει ένα πλαίσιο όπου θα λάβουν χώρα οι διάφορες παρεμβάσεις, δεν προσφέρει ένα ελπιδοφόρο όραμα για τη χώρα. Αυτό που προσφέρει είναι ένας οδικός χάρτης οικονομικού διεξόδου από την κρίση, προσδίδοντας ταυτόχρονα σε διάφορους κλάδους της πραγματικής οικονομίας ένα γκρίζο μέλλον.
Ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης των τιμών της ακίνητης περιουσίας ορίζεται από την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, και του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος σε δραστηριότητες άμεσα εξαρτώμενες από τα ακίνητα. Έτσι, ο κλάδος της Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις υποθέσεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, δε φαίνεται να ορθοποδεί έως και το 2012, οπότε και θα αρχίσει η μείωση της ανεργίας, ενώ η οικονομία της χώρας θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Όταν ένας επενδυτής, οποιουδήποτε μεγέθους, έχει διαθέσιμο κεφάλαιο, αναλύει τις επιλογές του σε σχέση με το επενδυτικό του περιβάλλον, και μετά λαμβάνει την επιχειρηματική του απόφαση. Το επενδυτικό περιβάλλον αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό σε σχέση με αυτό που προσφέρεται την ίδια χρονική συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή. Άλλες βαλκανικές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν σημάδια οικονομικής σταθεροποίησης, με την ανάκαμψη να εκτιμάται ότι θα έρθει σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Για να πετύχει το πρόγραμμα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Κράτους, θα πρέπει η διαδικασία «fast track» όχι μόνον να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο όραμα για τη χώρα (π.χ. η Ελλάδα να γίνει ο πρώτος ευρωπαϊκός τουριστικός προορισμός, η πρώτη ενεργειακά πράσινη οικονομία της Ευρώπης, κ.λπ.) αλλά και να επεκταθεί και σε άλλες πτυχές της διαδικασίας ανάπτυξης ακινήτων. Διότι αυτή τη στιγμή, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί ένα τεράστιο και δαιδαλώδες έργο ανάπτυξης ακινήτων, που χρειάζεται συντονισμένο Σχέδιο.
Για να επιτευχθεί η στοχοθέτηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, ως προς την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, πρέπει να εφαρμοστεί η νοοτροπία του «fast track», εκτός από τη «δεδομένη» πολιτική βούληση, ως προς:
Τη δημιουργία κεντρικού συντονιστικού οργανισμού (π.χ. ξεχωριστό υφυπουργείο, γραμματεία, εταιρεία/ες συμμετοχών, εταιρείες ειδικού σκοπού ανάλογα με το ακίνητο), για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.
Την καταγραφή και αξιολόγηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας (συμπ. των Εθνικών κληροδοτημάτων), και τη «σύζευξη» όλων των δημόσιων οργανισμών, που ασχολούνται με την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας.
Τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Τις μελέτες βελτιστοποίησης της αξίας ακίνητης περιουσίας.
Τις διευθετήσεις των νομικών, θεσμικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων, που ενδέχεται να προκύψουν σε συγκεκριμένα ακίνητα.
Τη συνέπεια και συνέχεια που θα χρειαστεί στην υλοποίηση του Σχεδίου, καθώς η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας έχει, συνήθως, μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Τη διαφάνεια και πάταξη της γραφειοκρατίας, που εμπλέκεται στους δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς.
Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν η ίδια η κοινωνία δεν αντιληφθεί τη σημασία των τόσο μεγάλων έργων, και δεν συναινέσει στην υλοποίησή τους. Αναπτυξιακά εγχειρήματα μιας τέτοιας έκτασης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους αρχικούς τους στόχους, παρά μόνον όταν στηρίζονται στην ενημέρωση και τη Δημόσια Διαβούλευση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 29/04/2011

No comments:

Post a Comment